Skip to main content

Værdigrundlag for Børnehaven Floravej

Børnene mødes med empati og omsorg.

Derfor vil vi:

 • Se dem, som de er – høre og lytte
 • møde dem, hvor de er
 • være opmærksomme
 • tage om dem
 • tage dem alvorligt
 • være gode rollemodeller

Børnene er aktive medskabere af egen udvikling og læring.

Derfor vil vi:

 • se på hvad der optager børnene
 • tage udgangspunkt i børnenes tidligere erfaringer
 • være voksne, som brænder for opgaven
 • hjælpe børnene til at blive selvhjulpne – kunne gøre tingene selv
 • give børnene udfordringer med udgangspunkt i deres udviklingstrin

Børnene møder et inspirerende og udfordrende miljø med mulighed for ro og fordybelse

Derfor vil vi:

 • indrette vores rammer efter aldersgruppen 2-6 år
 • indrette ude- og inde-miljøet på en sådan måde, at det enkelte barns
 • nysgerrighed pirres, og der dannes grobund for udvikling
 • voksne fordele os i ”rum” sammen med større eller mindre børnegrupper

Der tages udgangspunkt i det enkelte barn med respekt for fællesskaber

Derfor vil vi:

 • guide det enkelte barn i læringen at kunne mestre fællesskaber
 • guide det enkelte barn i at kunne bidrage til fællesskaber med respekt og ansvarlighed
 • lære børnene, at det er ok at sige til og fra
 • skabe en god omgangstone med stor respekt for den enkelte og fællesskabet
 • lære det enkelte barn dannelse

Forældrene er aktive samarbejdspartnere

Derfor vil vi:

 • være medskabere af et åbent og ærligt samarbejde
 • være alvorlige, lyttende og lydhøre
 • forblive de professionelle i forhold til forældrene – vores fag
 • opfordre forældrene til at give udtryk for, hvad der undrer dem
 • udvise tillid og gensidighed
 • skabe en god tone

Børnene mødes positivt og anerkendende af voksne, der kan, tør og vil

Derfor vil vi:

 • dagligt give udtryk for glæde ved gensyn med det enkelte barn
 • respektere dem for hvem de er, se det unikke i hver enkelt
 • lytte til dem og respektere deres følelser og udsagn
 • rose dem og vise anerkendelse af det, de gør og kan
 • arbejde med at have en god kultur i huset
 • være opmærksomme på vore stærke og svage sider
 • bruge hinanden på en positiv måde
 • klarlægge, hvad vi kan udvikle og hvordan
 • dygtiggøre os på kurser, læsning af faglitteratur
 • selv investere tid i at dygtiggøre os fagligt.