Skip to main content

I løbet af barnets tid i Børnehaven Floravej tilbyder vi forskellige forældresamtaler, hvor I sammen med barnets primære voksne har tid og ro til at tale om barnets trivsel og udvikling. Vi forventer, at begge forældre deltager i samtalen, og at samtalen foregår uden børn.

Hvis vi finder det nødvendigt, kan der ved nærmere aftale, deltage en person fra ledelsen.

Første besøg:

Rundvisning og information sammen med en af pædagogerne eller ledelsen. Her er det vigtigt, at I giver os korte, relevante informationer om jeres barn, så vi kan være med til at give barnet en tryg start. Vi skal også nok selv spørge ind til relevante informationer.

3 – 6-måneders-samtalen:

Ca. 3 –  6 måneder efter, at jeres barn er startet, vil I blive tilbudt en samtale. Samtalen tager udgangspunkt i jeres barns opstart, trivsel og udvikling.

Skolesamtalen:

Året før jeres barn fylder 6 år, vil vi i oktober måned tilbyde jer en samtale, hvor fokus vil være vores vurdering af jeres barns skoleparathed. Som forberedelse til samtalen udarbejder vi en Skole Paratheds Undersøgelse (SPU), som vi tager udgangspunkt i til samtalen.

Ud over de faste samtaler kan der også på andre tidspunkter opstå behov for yderligere samtaler hos enten forældrene eller personalet.

Trivselssamtalen:

Hvis enten personalet eller forældrene er i tvivl om barnets trivsel og udvikling, kan der til enhver tid arrangeres et trivselsmøde. Mødet kan være alt fra 10 min. snak ved afhentning, hvor man evt. lige går ind på kontoret, eller det kan være en aftalt dag, hvor man har afsat længere tid og har ro til at snakke.