Skip to main content

Prisen for børnehavepladsen følger priserne i Kolding Kommune.

I Kolding Kommune sker opkrævningen over 11 måneder, hvor den i Børnehaven Floravej sker over 12 måneder. Dvs. at den samlede pris på årsbasis er den samme som i Kolding Kommune.

Priser år 2024

2 årige:    3915,-
3-6 årige:   2111,-

Betaling for Børnehavepladsen, falder altid forud, og med betaling senest d. 5. i måneden.

Børnehaven står selv for opkrævningen.

Hvis I ikke tilmelder betalingen til Nets, forbeholder børnehaven sig ret til at opkræve det beløb, som vi giver for at modtage jeres betaling på anden måde.

Hvis man melder sit barn for sent ud i forhold til vores aftale om 2 måneders udmeldelsesfrist, er man – udover den almindelige forældretakst – forpligtet til at betale børnehaven det driftstilskud, som vi ellers modtager fra Kolding Kommune.

Beløbene er takstreduceret, alt efter om det er børn på 2 eller 3 år