Skip to main content

Målsætning

De voksne, som er ansvarlige omkring Børnehaven Floravej, har som den vigtigste opgave at skabe et miljø som er trygt og rart, og hvor både børn og voksne kan være sammen om at skabe glæde, udvikling og vækst. I børnehaven ønsker vi at være i et miljø, der ligner det hjemlige så meget som muligt, og som virker inspirerende på leg og kreativitet.

Det er af afgørende betydning for det enkelte barn, at det bliver lagt mærke til, at de voksne har øje for det unikke i hver enkelt. Vi vil støtte det enkelte barn i udvikling af selvværd, at tro på sig selv, og at kunne sige fra og til. Det er vigtigt, at børnene bevæger sig i mellemmenneskelige relationer, at de har nære relationer til andre børn og voksne, og at de oplever venskaber og samhørighed.

I hverdagslivet må de voksne være åbne overfor børnenes signaler og lade dem være udgangspunkt for planlægningen af dagligdagen. De voksne skal være aktive og initiativrige, så de virker inspirerende på børnene. Der skabes idéer, og der stilles spørgsmål som opfanges, forfølges og bearbejdes.

Dagligdagen opdeles i to lige vigtige bestanddele leg/frirum og planlagte/spontane tilbud og fællesaktiviteter. De voksne må være sig meget bevidst, at de er rollemodeller for børnene. Børnene aflæser, hvordan vi er sammen med dem og de andre voksne indbyrdes. Vi skal være troværdige voksne, og de voksne skal forstå at være formidlere ikke dommere.

Børnehaven Floravej ønsker at være med til at videregive vores fælles kulturarv og traditioner.

Børnehaven Floravej skal være et rart og trygt sted at være for børn, forældre og personale hvor nøgleordene er: udvikling-humor-varme-nærhed-imødekommenhed-omsorg-indlevelse-ansvar/medansvar-spontanitet-kreativitet-åbenhed-engagement-hensyntagenhed-selvtillid-plads til små/store følelser-anerkendelse. 

Kontakt os

Tlf. 75 52 98 29
Email: kontakt@bornehavenfloravej.dk