Skip to main content

Sol:

Vi følger vores solpolitik i perioden fra april til september for at sikre, at ingen børn eller voksne i vores institution oplever at blive røde, forbrændte og/eller solskoldede.

Forældrenes ansvar:

Forældrene sørger for, at deres barn er smurt ind i solcreme hjemmefra. Samtidigt sørges der for, at børnene har en solhat med bred skygge, og at børnene bærer tøj, der dækker så meget af huden som muligt.

Børnehavens ansvar:

Vi følger vores solpolitik mellem kl. 12.00 og 15.00, når UV-indekset er 3 eller derover, ved at:

Søge skygge, f.eks. under træer, når det er muligt

Smøre børnene med solcreme på ører, næse, ansigt og hals, når vi er på legepladsen efter frokost.

Minde forældrene om vores solpolitik i april måned, når de første solskinsdage begynder at melde sig

Skygge:

Vi har tilstrækkelig skygge på legepladsen

Vi overvejer nye muligheder for skygge, når vi bygger om udendørs

Vi planlægger mulighed for skygge udendørs ved aktiviteter midt på dagen

Vi sætter lege og socialt samvær i gang på skyggefulde steder midt på dagen

Vi har skygge over centrale legesteder som f.eks. sandkasse og klatresystem

Solcreme:

Børnehaven har en solcremeordning, hvor man som forældrene aktivt tilmelder sit barn. Der bliver hængt en seddel op på opslagstavlen, hvor forældrene skriver sig på, hvis man ønsker, at barnet skal være med i ordningen. Vi smører de børn ind, der er tilmeldt ordningen – børnehaven indkøber kun solcreme, der er Svanemærket.

Søvn:

I Børnehaven Floravej lægger vi vægt på børnenes søvn. Det lille barn har brug for søvn og er i bedre trivsel og udvikling, når det er udhvilet. Det er under søvnen, at kroppen restituerer og vokser, og hjernen bearbejder indtryk og lagrer ting fra dagen.

Middagssøvn er forbeholdt børnehavens yngste børn.

Forældrene medbringer linned,  et sovedyr og evt. en sut, hvis barnet bruger det. Børnehaven har lagner. Der skiftes sengelinned hver 14. dag, hvor forældrene får linned med hjem til vask

Børnehaven har et sovearrangement på Gul stue, som gøres klar hver dag. Børnene sover hver dag i den samme seng, som står det samme sted. Det giver tryghed for børnene, så de nemmere kan falde i søvn.

Som udgangspunkt vækker vi ikke børnene af middagsluren, da de så ikke får den søvn, de har behov for. Bliver de vækket, er de stadig trætte og uoplagte, hvilket gør, at de ikke så nemt kan klare resten af dagen.

I takt med at børnene bliver ældre, ændres behovet for søvn, og der kan aftales en nedtrapning af middagsluren/ sig til, hvis I, oplever børnene er sene til at sove hjemme om aftenen.

Når børnene skal sove, er det som hovedregel en personale fra gul stue der putter sovebørn – når kl. er 11.45 – 12.00.

Der sidder én fra personalet hos børnene den første halve time, og dem, der ikke sover efter en halv time, kommer med på legepladsen.

Vi har babyalarm i soverummet, når vi går derfra, så vi hele tiden kan følge med i, om der er sovende eller vågne børn.

Når vi er på længere ture med f.eks. bus, bliver børnene puttet senere, eller tager sig måske en lur på vej hjem i bussen.


Kost

Fest:

I børnehaven vi vil gerne fejre børnenes fødselsdage og afslutninger. Børnene kan til disse lejligheder medbringe frugt, popcorn*, kage, is, boller m.m. til at dele ud på deres stue. Da vi har et ønske om, at børnene skal indtage så lidt sukker som muligt, beder vi om, at der ikke medbringes slikposer, men lidt slik på kage eller boller er ok.

Når børnene får kage, vælger vi at give dem meget små stykker, og de bydes kun én gang.

Forældre opfordres til at følge disse anvisninger, når vi fejrer fødselsdage/afslutning.

*Popcorn er forbeholdt Rød stue, da børn under 3 år ikke må få popcorn pga. fare for kvælning.

Hverdagen:

I Børnehaven Floravej har vi tradition for at lave mad i forbindelse med højtider, f.eks. jul og påske. Ved disse lejligheder kan børnene få en lille overraskelse i form af f.eks. et stykke chokolade.

I forbindelse med bål på legepladsen kan vi også sommetider lave nogle små retter som eks. pandekager, brændenældesuppe osv.

Børnehaven Floravej giver ikke børnene fødevarer med sukker i, medmindre sukker indgår som en naturlig del af retten og i meget små mængder. Det vil sige, at der til hverdag ikke er kiks, småkager, slik, saftevand m.v.

Børnehaven tilbyder ikke morgenmad.

Til inspiration:

Som inspiration til alle forældre kan vi henvise til nedenstående hjemmesider. De giver idéer og opskrifter til sunde retter og aktiviteter i forbindelse med børnefødselsdage eller andre festlige lejligheder.

Sjov for børn http://sjovforborn.dk

Københavns Mad Hus www.kbhmadhus.dk

Fødevarestyrelsens Alt om kost www.altomkost.dk

Idéer til sundere alternativ http://www.skanderborg.dk

Mad og måltider

Børnehaven Floravej opfordrer forældrene til, at børnene har sund og varieret mad i deres madpakke og frugtpose. 

Når vi som børnehave laver mad til børnene, køber vi økologisk i det omfang, det er muligt. Vi lever op til Fødevarestyrelsens anbefalinger.

Kl. ca. 8.30 spises en mad fra madkassen. På Gul stue spiser vi madpakker kl. 10.45 og på Rød stue kl. 11.00. Der spises madpakker sammen, hvor børnene har faste pladser. Vi lægger vægt på samtaler med det enkelte barn og børnene imellem. Der er også mulighed for at spise madpakker på legepladsen. Personalet spiser sammen med børnene med madpakker, der er sunde og varierede.

Ca. kl. 13.45 spiser vi eftermiddagsmad, hvor børnene har egen frugtpose med hjemmefra. Der står kurve i køkkenet til henholdsvis Gul og Rød stue. Hvis noget i frugtposen kræver at være på køl, til det skal spises, bedes man skrive tydeligt navn på det, og sætte det på den hylde der hører til den pågældende stue. Vi henstiller til, at så meget som muligt kan opbevares i frugtposen.

Børnene har et krus på deres plads, hvor de har mulighed for at drikke frisk vand.

Når vi er på legepladsen kan barnet gå ind og drikke, eller de voksne tager vand og krus med ud for at sikre sig, at alle børn får noget at drikke i løbet af dagen. Ved varmt vejr opfordrer vi børnene til at drikke vand.

Alene ude:

I Børnehaven Floravej tillader vi, at der må være 6 børn alene på legepladsen – 4 fra rød stue og 2 fra gul stue. Børnene på legepladsen har med jævne mellemrum opsyn af de voksne.

Børn under 3 år er ikke alene på legepladsen, uden at der er indgået en aftale med deres forældre.

Legetøj:

Efter et ønske fra flere forældre, har vi besluttet at børnene ikke må have legetøj/ udklædningstøj med hjemmefra, fra mandag d. 18. september 2017.

Børnene på gul stue,  må gerne have 1 stk. sovedyr eller en krammebamse bamse med.

I forhold til legesager, aftaler vi legetøjsdage. Nærmere besked herom.

Børnene på rød stue har hver en bamseven/ Fri for mobberi bamse, som bor i deres skuffe i børnehaven

Vi har vedtaget, at vi på et tidspunkt, holder legtøjsdage, i får nærmere information herom.

Medicin:

At give medicin til sit barn er som udgangspunkt et forældreansvar.

Ved kroniske sygdomme og andre længerevarende sygdomme, vil børnehavens ansatte selvfølgelig gerne være behjælpelige med at give børnene medicin, når de er i børnehave.

Den medicin, vi kan være behjælpelige med, skal være lægeordineret og med en klar og tydelig beskrivelse fra lægen, der angiver hvornår og hvordan, medicinen skal gives. Som regel kan penicillin ordineres, så det kan gives morgen og aften.

Medicin afleveres til personalet, som sørger for at opbevare det utilgængeligt for børnene.

Som forældre er man selv ansvarlige for at få evt. astmamedicin med hjem fra institutionen.

Førstehjælp:

Førstehjælpsbeviserne bliver opdateret hvert andet år.

Alkohol:

I børnehaven har vi en alkoholpolitik både for forældre og ansatte.

De ansatte: De ansatte må ikke nyde alkohol i arbejdstiden og kan heller ikke møde påvirket på arbejde, inden arbejdstids begyndelse. Ved ansættelsessamtaler vil ansøgerne blive spurgt til deres forhold til alkohol.

Forældrene: Vi forventer, at børnene bliver afhentet af forældre, der ikke har indtaget alkohol.

Ved større indtagelse af alkohol, hvor vi er usikre på barnets tarv, kan vi nægte at udlevere barnet. Det vil blive videregivet til ledelsen, som laver en underretning til Kolding Kommune

Rygning – Rygepolitik:

Børnehaven Floravej er en røgfri Børnehave, og derfor har vi følgende politik til forældre og personale:

Hvis du/I ryger, skal dette foregå uden for børnehavens areal og ikke være synligt for børnene.

For personalets vedkommende foregår rygning kun i middagspausen.