Skip to main content

Stuerne

I Børnehaven Floravej er vi fordelt på 2 stuer efter alder. Vi sætter nærværet og samværet i højsædet. Vi giver plads til og støtter op om, at hvert barn kan udfolde sit fulde potentiale via leg, udeliv og social omgang med andre børn

I Børnehaven Floravej ønsker og skaber vi et miljø, som ligner det hjemlige så meget som muligt, og som virker inspirerende på leg og kreativitet.

Det er af afgørende betydning for det enkelte barn, at det bliver lagt mærke til, at de voksne har øje for det unikke i hver enkelt. Vi vil støtte det enkelte barn i udvikling af selvværd, at tro på sig selv og kunne sige til og fra.

Det er vigtigt, at børnene bevæger sig i mellemmenneskelige relationer, at de har nære relationer til andre børn og voksne, at de oplever venskaber og samhørighed.

Gul stue

…er typisk på ml. 12 og 16 børn. Børnene kan begynde som 2-årige, og det er på denne stue, de yngste børn sover til middag. Når børnene fylder 3 år, rykker de gradvist på Rød stue, efterhånden som der bliver en ledig plads til dem.

Rød stue

…er stuen, hvor børnene er mellem 3 år og skolealderen.

De børn, der har alderen til at være skolebørn det kommende år, kommer i skolegruppe én gang ugentligt fra januar til og med marts.

I Børnehaven er der:

  • Rart og trygt at være
  • Voksne der har øje for det unikke i hvert barn
  • Oplevelser med venskaber, samhørighed og nære relationer
  • Stor vægt på leg og kreativitet
  • Perioder arbejde med musik/bog-kanon.

Er barnets glæde vigtig for dig? – Så lad det gå i Børnehaven Floravej

Hverdagen opdeles i to lige vigtige dele af leg og frirum, planlagte og spontane tilbud. De voksne skal være meget bevidste om, at de er rollemodeller for børnene. Vi ønsker at videregive vores fælles kulturarv og traditioner til børnene.

Dagsrytme og hverdagsliv

Børnehaven Floravej åbner kl. 6.30, og børnene begynder at ankomme – vi åbner på den ene stue. Kl. ca. 7.30 deles børnegrupperne på hver sin stue. Man går i gang med spontane/planlagte aktiviteter. Kl. ca. 8.30 er det tid til formiddagsmad for de børn, der er sultne.

Kl. ca. 10.45 for de yngste og kl. ca. 11.00 for de ældste børn spises der frokost.

Vi prioriterer at spise sammen og skabe god stemning, hvor hele gruppen er samlet. Når frokosten er overstået puttes de yngste børn, som sover til middag, og resten af børnene går på legepladsen.

Kl. ca. 13.45-14.00 spises der eftermiddagsmåltid, og hele huset tages i brug igen. Børnene fra de to grupper samles på én stue ca. kl. 15.45-16.00.

Børnehaven lukker kl. 16.30.

Leg og frirum

…hvor børnene gives ansvar for egen udfoldelse. Disse åndehuller, hvor der ikke er konstant voksenopsyn, er vigtige for børnene. Her kan de selv organisere, selv bestemme hvad de vil lave, hvem der skal være med osv. Børnene lærer at indgå i et samarbejde med de andre børn uden indblanding af voksne. Dette er af fundamental betydning for barnets udvikling af selvværdsfølelse.

Planlagte/spontane tilbud og fællesaktiviteter

…hvor børnene sammen med de voksne kan engagere sig i kreative og praktiske gøremål, kulturelle udfoldelser og andre fælles oplevelser. Dette støtter det enkelte barns udvikling og evne til at samarbejde med andre.

Sjov, læring og leg – vælg Børnehaven Floravej

I hverdagslivet er de voksne åbne overfor børnenes signaler og lader dem være udgangspunkt for planlægningen af dagligdagen. De voksne er initiativrige og aktive, så de er inspirerende for børnene. Der skabes idéer, og der stilles spørgsmål som opfanges, forfølges og bearbejdes.

Dagen opdeles i to lige vigtige bestanddele af leg/frirum og planlagte/spontane tilbud og fælles aktiviteter.

Børnehaven Floravej arbejder med Fri for Mobberi fra Maryfonden og Red Barnet.

Vi henviser til mere information på www.friformobberi.dk.

Børnehaven Floravej ønsker at være med til at videregive vores fælles kulturarv og traditioner.

Børnehaven Floravej skal være et rart og trygt sted at være for børn, forældre og personale hvor nøgleordene er udvikling – humor – varme – nærhed – imødekommenhed – omsorg – indlevelse – ansvar/medansvar – spontanitet – kreativitet – åbenhed – engagement – hensyntagenhed – selvtillid – plads til små/store følelser – anerkendelse.

Faciliteter og udeliv

Børnehaven Floravej er en dejlig lille børnehave, som er indrettet med to stuer med tilhørende garderober og badeværelser.

Vi har en lang gang, som også indbyder til leg, og ofte bliver gulvpladsen i garderoberne benyttet til konstruktionsleg – det er f.eks. rigtigt dejligt at kunne bygge en lang togbane hele vejen ned ad gangen.

Vi har et kreativt rum i kælderen samt et rum til f.eks. motorisk udfoldelse eller musik samt en dejlig personalestue, der ofte bliver brugt til f.eks. højtlæsning med få børn.

Børnehaven Floravej har en fantastisk have med mulighed for at smage brombær, ribs, solbær, mirabeller, paradisæbler, pærer, nødder m.m. alt efter årstiden.

I haven er der også rig mulighed for at finde ”bænkebid” (som børnene kalder dem), tusindben, myrer og andet sjovt at kigge på.

Haven er indrettet med dejlige legesteder. Vi har to legehuse, mange bænke/borde, en kæmpe sandkasse, en dejlig cykelbane, bålsted, gyngestativ og gode gemmekroge/steder.

I haven er der rigtigt mange skyggesteder, hvor det er nemt at finde et skyggefuldt sted at lege, når solen står højt på himlen.

Overenskomst

Vi har overenskomst med Bupl og FOA.

Børn ka’ li sjov – Børn ka’ li’ leg – Børn ka’ li’ Børnehaven Floravej.