Arrangementer

Hjem Arrangementer

Børnehaven Floravej holder løbende gennem året forskellige arrangementer for børn, forældre, søskende og bedsteforældre. Til alle arrangementer sender vi i god tid en invitation med mere info og dato.

Dagplejedag: hvor de private dagplejere i området besøger børnehaven

Fælles udflugt for stuerne: et par gange om året lejer vi en bus og tager på forskellige udflugter

Bedstedag: hvor børnenes bedsteforældre bliver inviteret til at besøge os

Udsparkningsfest: hvor vi tager afsked med de kommende skolebørn

Påskefrokost: hvor børnene spiser påskemad sammen på stuerne

Julemiddag: hvor børnene spiser julemad sammen på stuerne

Musikforløb: undervisning for alle børnene v. Kolding Musikskole

Forældremøde: årligt møde for alle forældre stuevis

Fastelavnsfest: med forældre, søskende og bedsteforældre

Sommerfest: med forældre og søskende

Forældrekaffe, december: kaffe og æbleskiver for forældre og børn i december måned

Bladdag/arbejdsdag: med børn, søskende og forældre, der sammen med nogle af børnehavens pædagoger rydder legepladsen for nedfaldne blade m.m.Valg til bestyrelse: årligt valg blandt børnehavens forældre