Skip to main content

Børnehaven Floravej holder løbende gennem året forskellige arrangementer for børn, forældre, søskende og bedsteforældre. Til alle arrangementer sender vi i god tid en invitation med mere info og dato.

 

Fælles udflugt for stuerne: en gang om året lejer vi en bus og tager på forskellige udflugter

Bedstedag: hvor børnenes bedsteforældre bliver inviteret til at besøge os

Udsparkningsfest: hvor vi tager afsked med de kommende skolebørn

Påskefrokost: hvor børnene spiser påskemad sammen på stuerne

Julemiddag: hvor børnene spiser julemad sammen på stuerne

Musikforløb: undervisning for alle børnene v. Kolding Musikskole

Forældremøde: årligt møde for alle forældre stuevis. Vi begynder forældremødet fælles, hvor vi holder valg til Børnehavens Bestyrelse

Fastelavnsfest: kun for børnehavens børn – foregår i hverdagen

Sommerfest: med forældre og søskende

Forældrekaffe, december: kaffe og æbleskiver for forældre og børn i december måned

Bladdag/arbejdsdag: med børn, søskende og forældre, der sammen med nogle af børnehavens pædagoger rydder legepladsen for nedfaldne blade m.m.