Skip to main content

Ulykkesforsikring:

Børn i den selvejende, private Børnehaven Floravej er omfattet af en ulykkesforsikring med begrænset dækning i forbindelse med tilskadekomst med tænder, briller eller personskade.

Anmeldelse af skade sker via børnehaven.

Vi kan anbefale, at der også tegnes en egen ulykkesforsikring til dækning af dit barn – den vil altid komme først ved en evt. skade. Det anbefales, at familie-ulykkesforsikring er tegnet, når barnet begynder i børnehaven.

Erstatningspligt:

Børnehaven er ikke ansvarlig for de ting børnene medbringer i børnehaven. Hvis børnene forvolder skade på hinandens ting, henvises forældrene til at klare dette indbyrdes.

Børn er i princippet ansvarlige og erstatningspligtige for den skade, der forvoldes forsætligt/uagtsomt på børnehavens bygninger, inventar eller materiel. Denne slags skader kan, afhængigt af barnets alder m.v., medføre et erstatningskrav.