Personale

Hjem Personale

Leder Pia Møller

Uddannet fra Kolding Børnehaveseminarium 1984. Ansat i Børnehaven Floravej august 2016. Jeg varetager den daglige ledelse, samt har timer, på både gul og rød stue. I mit arbejde med børnene, har jeg speciel viden, indenfor børn, motorik og sprog. E-mail: pcm@bornehavenfloravej.dk

Souschef Trine Bauer

Jeg er uddannet pædagog fra University College Syd, Campus Kolding i januar 2005. Jeg har været ansat i Børnehaven Floravej siden oktober 2007, som pædagog på gul stue. Pr 1. august tiltrådte jeg souschef stillingen i børnehaven og skiftede til rød stue. Jeg har min daglige gang på rød stue, men er også en del af det administrative arbejde på kontoret. Ud over mit arbejde med børnene, er jeg sprogansvarlig og vejleder for pædagogstuderende. E-mail: trba@bornehavenfloravej.dk

Pædagog Helle Dvinge

Uddannet fra Kolding Børnehaveseminarium i 1980. Jeg har været ansat i Børnehaven Floravej siden januar 2001, først som støtte i ca. 4 år - derefter fastansat - pt. 32 timer pr. uge. Jeg har været med til at starte småbørnsgruppen op 2006 og arbejdet i den siden. Jeg vægter børnenes dagligdag i trygge og vante omgivelser højt, og mener det er vigtigt at drage omsorg for de små. Kan rigtig godt lide at synge og bruger det meget i dagligdagens situationer. E-mail: hedv@bornehavenfloravej.dk

Pædagog Tine Marie Bruun Rørholm

Jeg er uddannet pædagog fra University College Syd, Campus Kolding i januar 2012. Pr. 1. februar 2012 blev jeg ansat som pædagog i Børnehaven Floravej. Mine faglige kompetencer ligger i sang/musik samt krop og bevægelse. Derudover brænder jeg for omsorgsarbejdet med særligt udsatte børn og har varetaget flere støttetimer og prioriterer det daglige omsorgsarbejde højt. E-mail: tmrh@bornehavenfloravej.dk

Pædagogmedhjælper Inge Skøtt

Ansat siden 1981. Er primært på rød stue. Værdsætter omsorg og nærvær med børnene i dagligdagen. Hjælper og vejleder de enkelte børn, så de får en dejlig dag i børnehaven. E-mail: insk@bornehavenfloravej.dk

Simone Søndergaard

Barselsvikar Uddannet pædagog fra University College Syd, Campus Kolding 2017. Jeg har været her i børnehaven af flere omgange. Første gang som praktikant i forbindelse med mit studie tilbage i 2016, et kort vikariat i 2017 og pr. 16.11.2020 ansat som barselsvikar. Jeg brænder for arbejdet med børn i dagtilbud og lige netop denne målgruppe. Derudover værdsætter jeg at benytte naturen som læringsrum i arbejdet med børns udvikling og indlæring.

Kathrine W. Bjørnsen

Pædagogstuderende 1. december 2021 – 31. maj 2022

Pædagog Marie Vilstrup Sørensen (er på BARSEL)

Uddannet i 2010 fra Jysk Pædagogseminarium. Har været ansat i Børnehaven siden 1.8.2019 I hverdagen er jeg at finde på gul og rød stue. I mit arbejde med børnene finder jeg det grundlæggende at være omsorgsfuld, empatisk, nærværende og i øjenhøjde. Jeg lægger vægt på at møde børn og forældre med ligeværd og respekt. Jeg er begejstret for udeliv og oplever stor værdi i, at tage børn med på tur, og opleve sammen med dem. E-mail: mavs@bornehavenfloravej.dk