Dagsrytme og hverdagsliv

Hjem Dagsrytme og hverdagsliv

Børnehaven Floravej åbner kl. 6.30, og børnene begynder at ankomme – vi åbner på den ene stue. De børn, der kommer før kl. 7.30, kan få morgenmad, hvis de ønsker det. Efter morgenmaden kl. ca. 7.30 deles børnegrupperne på hver sin stue. Man går i gang med spontane/planlagte aktiviteter. Kl. ca. 8.30 er det tid til formiddagsmad for de børn, der er sultne. Før formiddagsmaden er de store børn i vinterhalvåret fysisk aktive ved at løbe nogle runder i vores have/legeplads.

Kl. ca. 10.45 for de yngste og kl. ca. 11.00 for de ældste børn spises der frokost.

Vi prioriterer at spise sammen og skabe god stemning, hvor hele gruppen er samlet. Når frokosten er overstået puttes de yngste børn, som sover til middag, og resten af børnene går på legepladsen.

Kl. ca. 13.45-14.00 spises der eftermiddagsmåltid, og hele huset tages i brug igen. Børnene fra de to grupper samles på én stue ca. kl. 15.45-16.00.

Børnehaven lukker kl. 16.30.

Leg og frirum hvor børnene gives ansvar for egen udfoldelse. Disse åndehuller, hvor der ikke er konstant voksenopsyn, er vigtige for børnene. Her kan de selv organisere, selv bestemme hvad de vil lave, hvem der skal være med osv. Børnene lærer at indgå i et samarbejde med de andre børn uden indblanding af voksne. Dette er af fundamental betydning for barnets udvikling af selvværdsfølelse.

Planlagte/spontane tilbud og fællesaktiviteter hvor børnene sammen med de voksne kan engagere sig i kreative og praktiske gøremål, kulturelle udfoldelser og andre fælles oplevelser. Dette støtter det enkelte barns udvikling og evne til at samarbejde med andre.

Sjov, læring og leg – vælg Børnehaven Floravej

I hverdagslivet er de voksne åbne overfor børnenes signaler og lader dem være udgangspunkt for planlægningen af dagligdagen. De voksne er initiativrige og aktive, så de er inspirerende for børnene. Der skabes idéer, og der stilles spørgsmål som opfanges, forfølges og bearbejdes.

Dagen opdeles i to lige vigtige bestanddele af leg/frirum og planlagte/spontane tilbud og fælles aktiviteter.

Børnehaven Floravej arbejder med Fri for Mobberi fra Maryfonden og Red Barnet.

Vi henviser til mere information på www.friformobberi.dk.

Børnehaven Floravej ønsker at være med til at videregive vores fælles kulturarv og traditioner.

Børnehaven Floravej skal være et rart og trygt sted at være for børn, forældre og personale hvor nøgleordene er udvikling – humor – varme – nærhed – imødekommenhed – omsorg – indlevelse – ansvar/medansvar – spontanitet – kreativitet – åbenhed – engagement – hensyntagenhed – selvtillid – plads til små/store følelser – anerkendelse.

Børn ka’ li sjov – Børn ka’ li’ leg – Børn ka’ li’ Børnehaven Floravej.