Covid-19 procedurer

Hjem Covid-19 procedurer

Hent som Word-fil: Procedure for covid-19 i børnehaven (docx – 13 kb)

Procedure vedr. COVID-19 i Børnehaven Floravej

Ved positivt testresultat af barn eller medarbejder:

Alle forældre og ansatte informeres

Hvis et barn bliver testet positiv – hjemsendes den pågældende stue og ”de tætte voksne” på stuen testes.

Hvis en personale testes positiv, skal hele personalegruppen testes. Der tages sammen med Sundhedsplejen stilling til, hvordan vi skal håndtere den enkelte situation.

Det syge barn, skal om muligt holdes adskilt fra de øvrige børn, og isoleres sammen med en for barnet kendt medarbejder, og adskilt fra de andre børn og medarbejdere. Den voksne tager de nødvendige værnemidler på – handsker, mundbind og forklæde.

Bestyrelsesformanden, ledelse og sundhedsplejen beslutter i hvert enkelt tilfælde, hvor vidt den enkelte stue eller hele institutionen skal lukkes ned. Herefter orienteres forvaltningen.

Der skal testes på 4. og 6. dagen efter personen har været udsat for smitte.

Alle børn og personale der testes, hvad enten det er som nær kontakt eller som en del af screeningen, og som er uden symptomer på COVID-19, skal blive hjemme. De må først mødes med andre udenfor husstanden, hvis det første testsvar er negativ (dvs. at der ikke er påvist coronavirus).

Børn som ikke får foretaget en test skal blive hjemme i 7 dage. Hvis barnet i perioden udvikler symptomer, skal de blive hjemme indtil, de har haft to dage uden symptomer (48 timer)

Såfremt børnehaven, skal være delvist lukket, vil der i yderste nødstilfælde, tildeles plads til børnene, efter kriterierne ud fra den socioøkonomiske model i Kolding kommune.

I forbindelse med evt. COVI-19 tilfælde i Børnehaven Floravej, er det Bestyrelsesformanden, der udtaler sig til pressen

Hilsen Ledelsen og Bestyrelsen