Bestyrelses kompetencer

  • Har den overordnede ledelse
  • Økonomisk ansvar
  • Fastsætter formål og idegrundlag inden for kommunens overordnede mål
  • Indgår aftaler og udarbejder vedtægter
  • Arbejdsgiverkompetence 
  • Fastlægger principper for det pædagogiske arbejde
  • Ansætter og afskediger