Arrangementer

Børnehaven Floravej holder løbende gennem året forskellige arrangementer for børn, forældre, søskende og bedsteforældre.


Dagplejedag:  hvor de private dagplejere i området besøger børnehaven


Fælles udflugt for stuerne: et par gange om året lejer vi en bus og tager på forskellige udflugter


Bedstedag: hvor børnenes bedsteforældre bliver inviteret til at besøge os


Udsparkningsfest: hvor vi tager afsked med de kommende skolebørn


Påskefrokost: hvor børnene spiser påskemad sammen på stuerne


Julemiddag: hvor børnene spiser julemad sammen på stuerne


Koloni: for de 5-årige, kommende skolebørn


Musikforløb:  undervisning for alle børnene v. Kolding Musikskole


Forældremøde: årligt møde for alle forældre stuevis


Fastelavnsfest: med forældre, søskende og bedsteforældre


Sommerfest: med forældre og søskende


Forældrekaffe: kaffe og æbleskiver for forældre og børn i december måned


Bladdag/arbejdsdag: med børn, søskende og forældre, der sammen med nogle af børnehavens pædagoger rydder legepladsen for nedfaldne blade m.m.


Valg til bestyrelse: årligt valg blandt børnehavens forældre


Til alle arrangementer kommer der i god tid info om dato og invitationer.